Gerekli Belgeler

Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu evraklar ;

-Vekaletname – (Noter Onaylı)

-İmza Sirküleri – (Noter Onaylı)

-Ticaret Sicil Gazetesi – (Asıl)

-Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı – (Asıl)

-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi – (Asıl)

-İmzaya Yetkili Kişilerin Kimlik Fotokopileri – (Noter Onaylı)